Sayfa Gösterimi : 12861

2014; 16(2)

Anasayfa \ 2014; 16(2)

16
Ara.

……………………………………………………………………………………
ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
……………………………………………………………………………………
 
 
Sinonazal Bölge Aanatomik Varyasyonlarının Paranazal Sinüs Enfeksiyonları İle İlişkisi
The Relationship of the Anatomical Variations of Sinonasal Region and Paranasal Sinus İnfections
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Mehmet Kelleş, Betül Kızıldağ …………………………………………………………………………………
1-5
Evaluation Of Mid-Term Clinical And Echocardiographic Outcomes Of Alfieri (Edge-To-Edge) Mitral Valve Repair
Alfieri (Uç-uca) Mitral Kapak Tamirinin Orta Dönem Ekokardiografik ve Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ekin İlkeli, Ahmet Bollukçu, Ufuk Çiloğlu, Şebnem Alibeyoğlu, Sabri Dağsalı ……………………………………………………………………………………
6-10
Göz Kırpma Sonrası Optik Kalitedeki Değişiklikler
Changes Of Optical Quality After Blinking
Esra Ayhan Tuzcu, Kuddusi Kılıç, Abdullah Özkırış, Tülay Karacan Erşekerci, Nilüfer İlhan
……………………………………………………………………………………
11-13
İnsülin Direnci İle Gated Myokard Perfüzyon Spect Sintigrafisinden Elde Edilen Parametrelerin İlişkisi
The Relationship Between Insulin Resistance and the Parameters Obtained From Gated Spect Myocardial Perfusion Scintigraphy
Muhammet Aşık, Melih Engin Erkan, Ayşe Yılmaz, Taner Uçgun, Ayşe Nurdan Korkmaz, Mehmet Zeki Yılmaztekin, Mustafa Yıldırım, Ahmet Semih Doğan
……………………………………………………………………………………
14-18
Ocular Hemodynamics In Non-Exudative Age Related Macular Degeneration
Non-Eksudatif Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Oküler Hemodinami
Ahmet Taner Gökgöz, Alp Alper Şafak, Talat Bahçebaşı, İbrahim Kılıç,    Murat Tunç
…………………………………………………………………………………
19-22
Psoriazisli Hastalarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) ve Yüksek Sensitif C-Reaktif Protein (hsCRP) Seviyeleri
Levels of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) and High Sensitive C-Reactive Protein (hsCRP) in Patients with Psoriasis
Hakan Turan, Zehra Arslanyılmaz, Serkan Bulur, Ersoy Acer, Esma Uslu, Hülya Albayrak, Yusuf Aslantaş, Ramazan Memişoğulları
……………………………………………………………………………………
23-26
Primer Hiperparatiroidi Nedeniyle Opere Edilen Vakalarda Eşlik Eden Tiroid Patolojilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Thyroid Disease in Patients Who Underwent Surgical Treatment of Primary Hyperparathyroidism
Faruk Özkul, Hüseyin Toman, Gökhan Erbağ, Mesut Erbaş, İnan Anaforoğlu, Hacer Şen, Emine Binnetoğlu, Fahri Güneş, Kasım Arık, Neslihan Bozkurt, Mehmet Aşık
……………………………………………………………………………………
27-30
Bir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri
Satisfaction Levels of Inpatients in a State Hospital
Şenay Topuz, Yurdagül Erdem, Hatun Akdemir
……………………………………………………………………………………
31-34
Kas İskelet Sisteminde Metastaz Taramasında Kemik Sintigrafisi İle Tüm Vücut Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması
Comparison of Conventional Bone Scintigraphy and Whole-Body Magnetic Resonance Imaging for the Detection of Musculoskeletal System Metastases
Meral Topaloğlu, Beşir Erdoğmuş, Melih Engin Erkan, Ramazan Büyükkaya, Halit Beşir, Burhan Yazıcı, Mustafa Özşahin
…………………………………………………………………………………
35-38
 
 
 
Determining of The Prevalence of Nosocomial Infections and Causative Gram Negative Bacilli in The Intensive Care Unit
Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomial Enfeksiyon Prevalansı ve Etken Gram Negatif Basillerin Belirlenmesi
Süreyya Yılmaz, Yaşar Yıldırım, Zülfükar Yılmaz, Emre Aydın,  Fatma Yılmaz Aydın, Sezgin Barutcu, Ali Veysel Kara, Ali Kemal Kadiroğlu, Mehmet Emin Yılmaz
……………………………………………………………………………………
39-42
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS
…………………………………………………………………………………
Alveolar Rhabdomyosarcoma of the Hand: A Very Rare Case of Soft Tissue Sarcoma
Elde Alveolar Rabdomyosarkom: Yumuşak Doku Sarkomlarinda Oldukça Nadir Bir Olgu
Hakan Sarman, Bilgehan Tosun, Tuncay Baran
…………………………………………………………………………………
43-45
Ani Kardiyak Arrestle Başvuran Konjenital Uzun QT Sendromu
Congenital Long QT Syndrome Referred with Sudden Cardiac Arrest
Mücahit Gür, Ali Kutlucan, Leyla Kutlucan, Hayati Kandiş, Yasin Türker, Leyla Yılmaz Aydın, Süber Dikici, Ertuğrul Kaya
…………………………………………………………………………………
46-48
İzole Bilateral Optik Nörit İle Prezente Olan Pediyatrik Akut Dissemine Ensefalomyelit Olgusu
A Case of Acute Disseminated Encephalomyelitis in a Pediatric Patient Presenting with Isolated Bilateral Optic Neuritis
Derya Türeli, Ahmet Aslan, Mine Aslan, Nertila Hysenaj, Gazanfer Ekinci
…………………………………………………………………………………
49-51
Yalancı Çift Çıkışlı Sağ Koroner Arter: Yüksek Çıkışlı Gelişmiş Sağ Ventrikül Dalı Olgusu
Pseudo Double Take Off of the Right Coronary Artery: A Case of High Take Off of A Major Right Ventricular Branch
Aydın Akyüz, Ramazan Uygur, Şeref Alpsoy, Veli Çağlar, Dursun Çayan Akkoyun
…………………………………………………………………………………
52-54
Rizomelik Kondrodisplazi Punktata ve Göz Anestezisi: Olgu Sunumu
Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata and Eye Anesthesia: A case report
Gürcan Güngör, Müge Kirman, Mehmet Ümit Aslan, Beyhan Tüysüz,       Pervin Sutaş Bozkurt
……………………………………………………………………………………
55-57
DERLEMELER  / REVIEWS
……………………………………………………………………………………
 
 
Altın Standart Testin Olmadığı Durumda Tanı Testlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi
Assessing the Performance of Diagnostic Tests When a Gold Standard Does Not Exist
Semra Erdoğan, Gülhan Orekici Temel
…………………………………………………………………………………
58-62
Enfeksiyöz ve Enflamatuar Hastalıkların Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi İle Görüntülenmesi
Imaging of Infectious and Inflammatory Diseases With Positron Emission Tomography/Computed Tomography
İnanç Karapolat, Kamil Kumanlıoğlu
……………………………………………………………………………………
63-69
Pankreatit Komplikasyonlarının Multidedektör BT İle Değerlendirilmesi: Derleme
Assessment of Pancreatitis Complications by Multidetector CT: Review
Emel Yiğit Karakaş, Ömer Karakaş, Ahmet Şeker, Ekrem Karakaş
……………………………………………………………………………………
70-74
 

×