Sayfa Gösterimi : 10986

2014; 16(3)

Anasayfa \ 2014; 16(3)

20
Oca.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
 
 
Çocukluk Dönemindeki Kabızlıkta Yüksek Fibrin İçerikli Mamaların Yeri
High Fibre Formulas at Childhood Constipation
Halil İbrahim Tanrıverdi, Ufuk Şenel …………………………………………………………………………………
1-4
Deneysel Rat Modelinde Hidrojen Peroksit İçeren Temizlik Maddelerinin Özefagustaki Koroziv Etkileri
Corrosive Effects of Cleaning Agents Including Hydrogen Peroxide on Esophagus at Experimental Rat Model
Halil İbrahim Tanrıverdi, Ufuk Şenel, Fatma Markoç ……………………………………………………………………………………
5-8
Arteria Vertebralis’in Varyasyonları: Multidedektör Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi Çalışması
Variations of vertebral artery: Multidetector Computerized Tomographic Angiography Study
Mahinur Ulusoy, Musa Acar, Serpil Acar, İsmail Zararsız, Mehmet Emin Sakarya
……………………………………………………………………………………
9-12
The Effects of Different Dose Ketamine on Propofol Sedation for Infants and Children Undergoing Ambulatory Magnetic Resonance Imaging
Bebek ve Çocuk Hastalarda Ambulatuar Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamalarında Propofol Sedasyonuna Farklı Doz Ketamin Eklenmesinin Etkileri
Fatih Doğu Geyik, Muhittin Çalım, Tülin Akarsu Ayazoğlu, Orhan Akman, Aynur Özensoy ……………………………………………………………………………………
13-17
Evaluation of Diastolic Functions in Patients With Behcet’s Disease: A Tissue Doppler Study
Behçet Hastalarında Diyastolik Fonksiyonların Değerlendirilmesi: Bir Doku Doppler Çalışması
Gürkan Acar, Hakan Kaya, Ahmet Akçay, Abdullah Sökmen, Ozan Balakan, Sedat Köroğlu, Alper Buğra Nacar, Arif Süner, Murat Şahin, Gülizar Sökmen, Mehmet Sayarlıoğlu, Cemal Tuncer …………………………………………………………………………………
18-21
Adolesanlarda Kardeş Sayısı İle Öz-Kavram İlişkisi
Number of Siblings and Self-Consept Relationship in Adolescents
Özge Tuncer, Meltem İnci Atay, Yasemin Türker, Hamdi Tuncer ……………………………………………………………………………………
22-25
Tiroid Papiller Kanserinde Multifokalite İle İlişkili Faktörler: 186 Olgunun Analizi
Factors Related to Multifocality in Papillary Thyroid Cancer: Analysis of 186 Cases
Hilmi Güngör, Enis Arslan, Orhan Üreyen, Mustafa Emiroğlu, Haluk Recai Ünalp, Ercüment Tarcan ……………………………………………………………………………………
26-29
Varikoselli Erişkin Hastalarda Bilateral Testiküler Volümlerin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi
Assessment of Bilateral Testicular Volumes by Ultrasonography in Adult Patients with Varicocele
Ekrem Karakaş, Ömer Karakaş, Fatma Nurefşan Boyacı, Ferit Doğan, Nihat Kılıçaslan, Hasan Çeçe, Ömer Faruk Badem ……………………………………………………………………………………
30-32
 
 
 
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS
…………………………………………………………………………………
Sağ Atriyum Kitlesini Taklit Eden Belirgin Krista Terminalis Olgusu
Prominent Crista Terminalis Mimicking as a Right Atrial Mass: Case Report
Aydın Akyüz, Veli Çağlar, Ramazan Uygur, Şeref Alpsoy, Dursun Çayan Akkoyun    …………………………………………………………………………………
33-34
Selülitle Karışan Artropod Isırığı: Olgu Sunumu
Arthropod Bite Mimicking Cellulite: A Case Report
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kacar, Şemsettin Karaca, Fatma Aktepe …………………………………………………………………………………
35-36
Pulmoner Emboli Kliniğini Taklit Eden Eksternal Pulmoner Arter Darlığı
External Pulmonary Artery Stenosis Mimicking Pulmonary Thromboembolism
Mehmet Özgür Erdoğan, Harun Ayhan, Şahin Çolak, Burcu Gençyavuz, Hayati Kandiş      …………………………………………………………………………………
37-39
Yüksek Doz Dapson Alımına Bağlı Methemoglobinemi Olgusu
A Case of Dapsone Overdose Induced Methemoglobinemia
Yavuz Katırcı, İsa Başpınar, Mehmet Akif Karamercan, Figen Coşkun …………………………………………………………………………………
40-41
DERLEMELER  / REVIEWS
 
 
Bronkosentrik Granülomatozis
Bronchocentric Granulomatosis
Ebru Ünlü, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Mehtap Beker Acay, Ersin Günay, Emre Kaçar       …………………………………………………………………………………
42-44
İmmünokromatografik Kart Testlerin Çalışma Prensibi Ve Üretim Teknikleri
Working Principle and Production Techniques of the Immunochromatographic Card Tests
Ertuğrul Kaya, Ilgaz Akata, Sinan Bakırcı, Deniz Dereli, Eda Küçükgüven, İsmail Yılmaz ……………………………………………………………………………………
45-53
 
 

×