Sayfa Gösterimi : 8359

2008; 10(3)

Anasayfa \ 2008; 10(3)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 10(3)

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA/RESEARCH

Sayfa/Pages

 

Assessment of the Boston Questionnaire in Diagnosis of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome:

Comparing Scores with Clinical and Neurophysiological Findings

İdiopatik Karpal Tünel Sendromunda Boston Anketinin kullanılması: Skorlarının Klinik ve Nörofizyolojik

Bulgular ile Karşılaştırılması

Demet İLHAN, Serdar TOKER, Volkan KILINCIOĞLU, Erim GÜLCAN

4-9

…………………………………………………………………………………………………………………….

Konjestif Kalp Yetersizliği olan Süt Çocuklarında Serum Karnitin Düzeyleri

Carnitine Levels in Infants with Congestive Heart Failure

Tevfik DEMİR, Gülay AHUNBAY

10-14

…………………………………………………………………………………………………………………….

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının

Karşılaştırılması

The Comparison of Clinical Characteristics and Pulmonary Functions of Allergic and Non-Allergic

Asthma Patients

Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ

15-20

…………………………………………………………………………………………………………………….

Zihinsel Özürlü Çocukları Olan Ebeveynler ile Sağlıklı Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Çocuk

Yetiştirme Tutumlarının Karşılaştırılması

Comparison of Child Bringing-Up Attitudes of Families Having Mentally Retarded Children and Families

Who Have Healthy Children

Celalettin İÇMELİ, Ahmet ATAOĞLU, Fatih CANAN, Adnan ÖZÇETİN

21-28

…………………………………………………………………………………………………………………….

Damak Yarığı Olgularının Tedavisinde Glubran 2’nin Kullanımı

The Use of Glubran 2 in Management of Cleft Palate

Hülya ÖZTÜRK, Hayrettin ÖZTÜRK, Hatun DURAN, Hanifi OKUR

29-31

…………………………………………………………………………………………………………………….

EDTA’lı Tam Kan Örneklerinden Otomatik DNA İzolasyonu: Manuel DNA İzolasyonu ile

Karşılaştırma

Automated Purification of DNA from EDTA-Preserved Whole-Blood Samples: Comparison with Manual

DNA Extraction

Abdulkadir YILDIRIM, Hamdullah TURHAN, Vefa YANMAZ, Ebubekir BAKAN

32-38

…………………………………………………………………………………………………………………….

The Validity of the Rapidly Diagnostic Tests for Early Detection of Urinary Tract Infection

Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Erken Saptanmasında Hızlı Tanı Testlerinin Değeri

Mustafa YILDIRIM, Idris SAHIN, Abdulkadir KUCUKBAYRAK, Sukru OKSUZ, Selda ACAR, M. Tevfik

YAVUZ

39-42

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

İntramedüller Kavernöz Anjiom

Intramedullary cavernous angioma

Alptekin TOSUN, Bilge ÇAKIR

43-45

…………………………………………………………………………………………………………………….

Fibröz Displazi: (2 Olgu Nedeniyle)

Fibrous Dysplasia: (Because of 2 Cases)

Olcay ESER, Adem ASLAN, Eser KAYA, Önder ŞAHİN, Murat COŞAR, Betül ESER

46-49

…………………………………………………………………………………………………………………….

Neonatal Sepsis Ayırıcı Tanısında Neonatal LupusDüşünülmeli midir?

Should Neonatal Lupus be Thought in the Differential Diagnosis of Neonatal Sepsis?

Mehmet DAVUTOĞLU, Ekrem GÜLER, Ferda KAZANCI, Halil GÜRSOY, Hamza KARABİBER

50-52

……………………………………………………………………………………………………………………

Dirençli Jeneralize Status Epileptikusun Propofol ile Tedavisi (Olgu Sunumu)

Treatment of Refractory Generalized Status Epilepticus with Propofol (Case Report)

Kazım KARAASLAN, Esra GÜMÜŞ, Nebahat GÜLCÜ, Burcu ALTUNRENDE

53-56

……………………………………………………………………………………………………………………

Nadir Görülen Yüzde Baskın Steatokistoma Multipleks Vakası

A Rare Form Steatocystoma Multiplex: Predominantly Located on the Face

Hülya ALBAYRAK, M. Emin YANIK, S.Cenk GÜVENÇ, Umran YILDIRIM, Cihangir ALİAĞAOĞLU

57-59

…………………………………………………………………………………………………………………….

A Case of Bardet Biedl Syndrome

Bardet Biedl Sendromlu Bir Olgu

Hakan UZUN, Kubilay AR, Alev AKTAŞ, Mustafa BAK

60-63

…………………………………………………………………………………………………………………….

Parotis Bezi Duktal Karsinomu: Olgu Sunumu

Salivary Duct Carcinoma of the Parotid Gland: A Case Report

Fahrettin YILMAZ, Kaan GİDEROĞLU, Kazım KARAASLAN, Beyhan YİĞİT, Kamil GÜREL, Fahri

YILMAZ, Çetin BORAN

64-67

 

Özofagus duplikasyon kisti: Çocuklarda solunum sıkıntısının farklı bir nedeni

Esophageal duplication cyst: Another cause of respiratory distress in children

Hayrettin ÖZTÜRK, Kazım KARAASLAN, Hanifi OKUR, Hülya ÖZTÜRK

68-71

 

Masif Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Sebebi: Mide Lipomu

A Rare Cause of Massive Upper Gastrointestinal Hemorrhage: Gastric Lipoma

Ahmet Fikret YÜCEL, Ahmet PERGEL, Adnan HUT, Ahmet KOCAKUŞAK, Nilgün DEMİRBAĞ,

Şebnem BATUR

72-76

 

DERLEME/REVIEW

 

Böbrek Biyopsisi Kadar Bilgi Veren Tetkik: Rutin İdrar Analizi

The test giving knowledge as well as renal biopsy: Routine urinalysis

Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Hayriye AK YILDIRIM, Nuri ORHAN, Özlem YAVUZ

77-84

…………………………………………………………………………………………………………………….

×