Sayfa Gösterimi : 7918

2008; 10(2)

Anasayfa \ 2008; 10(2)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 10(2)

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA/RESEARCH

Sayfa/Pages

 

Çocuklarda Konjenital Musküler Tortikollis: Geç Başvuran 12 Olgunun Analizi

Congenital Muscular Torticollis in Children: Analysis of 12 Delayed Cases

Hayrettin ÖZTÜRK, Hanifi OKUR, Hülya ÖZTÜRK, Murat Kemal ÇİĞDEM, Hatun DURAN,

Abdurrahman ÖNEN, Ali İhsan DOKUCU

4-7

…………………………………………………………………………………………………………………….

Deprem Sonucu Gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Kişilik Bozuklukları Arasında İlişki

The Relationship between Personality Disorders and Post-Traumatic Stress Disorder Developed After

Earthquake

Adnan ÖZÇETİN, Abdullah MARAŞ, Ahmet ATAOĞLU, Celalettin İÇMELİ

8-18

…………………………………………………………………………………………………………………….

Akut Tonsillofarenjitli Hastalarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae

Antikorlarının Araştırılması

Investigation of Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae Antibodies in Patient with Acute

Tonsillopharyngitis

Fahrettin YILMAZ, Oğuz KARABAY, Serap KÖYBAŞI

19-21

…………………………………………………………………………………………………………………….

Patolojik İki Taraflı İntraserebral Kalsifikasyonlar: Nörolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme

Bilateral Pathological Intracerebral Calcifications: Neurological and Psychiatric Evaluation

H. Levent GÜL, Emel KOÇER, Sultan ÇAĞRICI, Hava TUTKAN, Ülkü TÜRK BÖRÜ

22-25

…………………………………………………………………………………………………………………….

Sağlıklı Okul Çocuklarında Nazofarinksde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı

Nasopharyngeal Group A Streptococcal Carriers in Healthy School Children

Dilek TOPRAK, Tuna DEMİRDAL, Zerrin AŞÇI, Semiha ORHAN, Zafer ÇETİNKAYA

Neşe DEMİRTÜRK

26-29

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Vulva Yerleşimli Bir Soliter Fibröz Tümör Olgusu

A Case of a Solitary Fibrous Tumor Localized to the Vulva

Uğur FIRAT, Gülden ÇENGEL

30-33

…………………………………………………………………………………………………………………….

Spontan Servikal Vertebral Osteomyelit: Olgu Sunumu

Spontaneous Cervical Vertebral Osteomyelite: Case Report

Olcay ESER1, Adem ASLAN, Murat COŞAR, Önder ŞAHİN, Serhat KORKMAZ

34-36

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hoffa fracture: a case report

Hoffa kırığı: olgu sunumu

İstemi YÜCEL, Erdem DEĞİRMENCİ, Kutay ÖZTURAN

37-40

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tüberküloz epididimit: bir olgu sunumu ve literatür taraması

Tuberculous epididymitis: a case report and review of the literature

Mustafa YILDIRIM, Ertuğrul GÜÇLÜ, Ali TEKİN, Ümran YILDIRIM, Ömer GÜNAL

41-44

…………………………………………………………………………………………………………………….

DERLEME/REVIEW

 

Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımında Şartname Hazırlama ve İhale Süreci

Preparation of Contract and Awarding Process on Medical Equipment and Supplies

Ramazan MEMİŞOĞULLARI

45-50

…………………………………………………………………………………………………………………….

×