Sayfa Gösterimi : 8339

2007; 9(1)

Anasayfa \ 2007; 9(1)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tip Fakültesi Dergisi 2007; 9(1)

 

IÇINDEKILER / CONTENTS

ARASTIRMA/RESEARCH

Sayfa/Pages

 

Ektopik gebelik nedeniyle tedavi edilen 60 olgunun retrospektif analizi

Retrospective analysis of 60 patients treated with ectopic pregnancy

Asli SOMUNKIRAN, Aziz Rodan SAROHAN, Fuat DEMIRCI, Oguz YÜCEL

4-7

…………………………………………………………………………………………………………………….

Sindaktili Hastalarinda Psikolojik Durum ve Iliskili Faktörler

Psychological Status and Related Factors in Syndactyl Patients

Murat EMUL, Levent ALTINEL, Gurbet Zehra BILDIK, Ömer GEÇICI,

Mustafa SOLAK

8-14

…………………………………………………………………………………………………………………….

HbA1c Ölçümünde HPLC ve Türbidimetrik Immüno-inhibisyon Yöntemlerinin

Karsilastirilmasi

Comparison of HPLC and turbidimetric immuno-inhibition method for determination of

HbA1c

Abdurrahman COSKUN, Özlem YAVUZ, Ramazan MEMISOGULLARI,

Hatice Kurt YÜKSEL

15-19

…………………………………………………………………………………………………………………….

Orta yas popülasyonda hareketli Tasiyici (Mobile-bearing)

total diz artroplastisi olgularinin kisa-orta dönem klinik sonuçlari

The short-mid term clinical results of mobile bearing total knee protheses in middle

aged population

Kamil ÇAGRI KÖSE, Oguz CEBESOY, Volkan ERGAN, Burak AKAN,

Dervis GÜNER, Ilhami KURU, Levent ALTINEL, Mehmet BINNET, Ilker ÇETIN

20-26

…………………………………………………………………………………………………………………….

Izole siçan pulmoner damar yataginda serotoninin neden oldugu bifazik etkinin

mekanizmasi.

The mechanism of serotonin induced biphasic effect on pulmonary vessels in the

isolated perfused rat lungs

Coskun SILAN, Cihat KÜÇÜKHÜSEYIN

27-35

…………………………………………………………………………………………………………………….

×