Sayfa Gösterimi : 8646

2009; 11(1)

Anasayfa \ 2009; 11(1)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 11(1)

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES         Sayfa/Pages

 

The Evaluation of The Prognostic Effect of NT-Pro BNP Levels and Left Ventricular Ejection Fraction in

Acute Decompansated Heart Failure During Levosimendan Treatment

Akut Dekompanze Kalp Yetmezliği varlığında Levosimendan Tedavisi esnasında NT-pro BNP düzeyi ve Sol

Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunun Prognostik Etkisinin değerlendirilmesi

İbrahim IZGU, Gulten TACOY, Guliz ERDEM YAZICI, Yusuf TAVİL, Timur TIMURKAYNAK, Deniz

DEMIRKAN

4-12

…………………………………………………………………………………………………………….

Valproat ve Karbamazepin Tedavisinin Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili, C-Reaktif Protein Düzeyleri

ile Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi

The Effects of Valproate and Carbamazepine Intake on Serum Leptin, Insulin, Lipid Profiles, C-Reactive Protein

Levels and Weight

Ahmet GÜZEL, Serap KARASALİHOĞLU

13-20

…………………………………………………………………………………………………………………….

Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Etmenler

Evaluation of Patients with Epilepsy Conform to Antiepileptic Medication

Mehmet Güney ŞENOL, İlknur GÜN, Erdem TOĞROL, Nermin Olgun, Mehmet SARAÇOĞLU

21-31

…………………………………………………………………………………………………………………….

Serebral Venöz Tromboz: 16 Olgunun İncelenmesi

Cerebral Venous Thrombosis: Analysis of Sixteen Cases

Mehmet Güney ŞENOL, Erdem TOĞROL, Tayfun KAŞIKÇI, Hakan TEKELİ, Fatih ÖZDAĞ, Mehmet

SARAÇOĞLU

32-37

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Hastanemize Yatırılan Olgularda RSV Enfeksiyonu Sıklığı ve

Klinik Özellikleri

The Frequency and Clinical Features of RSV Infection among Babies Hospitalized with the Diagnosis of Lower

Respiratory Tract Infection

Sami HATİPOĞLU, Seçil ARICA, Yalçın ÇELİK, Serdar ÖZTORA, Esra ŞEVKETOĞLU,

Tolga ERKUM

38-44

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

A Not Uncommon Tumor: Elastofibroma Dorsi: Are Cross-Sectional Diagnosis Techniques Enough

Without Performing Histopathological Diagnosis?

Nadir Olmayan Bir Tümör: Elastofibroma Dorsi. Histopatolojik Tetkikler Yapılmadan Sadece Radyolojik Tanı

Yöntemleri Yeterli Midir?

Orhan ÖZBEK, Serdar TOKER, Seda ÖZBEK, Erim GÜLCAN, Figen TAŞER

45-50

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hematometrokolpos; Pediatrik pelvik kitle nedeni

Hematometrocolpos; A cause of pediatric pelvic mass

Güven TEKBAŞ

51-53

……………………………………………………………………………………………………………………

DERLEME/REVIEW

 

Preterm Plasenta Previa ve Ablasyo Plasenta Vakalarında Sezaryen Endikasyonlarının Tartışılması

Discussion on Cesarean delivery indications of preterm placenta previa and ablatio placenta

Nadi KESKİN

54-58

…………………………………………………………………………………………………………………….

×