Sayfa Gösterimi : 8531

2007; 9(2)

Anasayfa \ 2007; 9(2)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tip Fakültesi Dergisi 2007; 9(2)

 

IÇINDEKILER / CONTENTS

ARASTIRMA/RESEARCH

Sayfa/Pages

 

Deltoid Kasin Intramusküler Miksomasi

Intramuscular Myxoma Of Deltoid Muscle

Isin DOGAN EKICI, Ferda ÖZKAN, Nil ÇOMUNOGLU, Halil Ibrahim BEKLER,

Fatih PARMAKSIZOGLU, Neslihan KABAKÇI, Sedat ÇÖLOGLU, Selçuk BILGI

4-7

…………………………………………………………………………………………………………………….

Spontan Pnömotoraksli Olgulara Yaklasim: Bes Yillik Deneyim

Aproaches To Spontaneous Pneumothorax: Five Year Survival

Sabri TOPDAG, Zekeriya ILÇE, Arif ASLANER, Ismet Özaydin

8-13

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vajinal Mikoplazma Kolonizasyonunun Bakteriyel Vajinozis Ile Iliskisinin

Arastirilmasi

The Relation Between Vaginal Mycoplasma Colonization and Bacterial Vaginosis

Oguz KARABAY, Ata TOPÇUOGLU, Sebahat ATAR GÜREL, Esra KOÇOGLU,

Nevin KOÇ INCE, Hulusi GÜREL

14-18

…………………………………………………………………………………………………………………….

İzole Mitral Kapak Prolapsusunda QT Degiskenleri

QT Variables of Isolated Mitral Valve Prolapse

Sinan ALBAYRAK, Serkan BULUR, Yakup BALABAN, Aytekin ALÇELIK,

Ugur KORKMAZ, Mehmet YAZICI, Hakan ÖZHAN

19-24

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kronik, Orta-Ciddi Aort Yetmezliginde Felodipin Ve Lisinopril Vazodilatör

Tedavisinin Etkinliginin Ve Güvenilirliginin Karsilastirilmasi

The Comparison of The Efficacy and The Confidence of The Vasodilator Therapy

With Felodipine And Lisinopril in Chronic, Moderate to Severe Aortic Regurgitation

Gülten TAÇOY, Murat ÖZDEMIR, Yusuf TAVIL, Sedat TÜRKOGLU, Atiye ÇENGEL

25-33

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Infantil fibröz hamartom: Immunohistopatolojik bir çalisma

Fibrous hamartoma of infancy: An immunohistopatologyc study

Hayrettin ÖZTÜRK, Kazim KARAARSLAN, Fahri YILMAZ Hülya ÖZTÜRK

34-36

…………………………………………………………………………………………………………………….

Belirtisiz Bir Hepatit A Enfeksiyonu Olgusu

A Case of Asymptomatic Hepatitis A virus infection

Ismail Hamdi KARA, Cemal ÜSTÜN, Mehmet Faruk GEYIK, Bünyamin DIKICI

37-39

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hipopotasemi ile Seyreden Kronik Tofuslu Gut Nefropatisi (Olgu Sunumu)

Chronic tophaceus gout nephropathy with hipopotasemia (a case report)

Özgür ERDEM, Vedat GÖRAL, Ismail Hamdi KARA

40-45

…………………………………………………………………………………………………………………….

DERLEME/ REVIEW

 

Enterokoklar ve Enterokoklarla Gelisen Infeksiyonlar

Enterococci and Infections caused by Enterococci

Mustafa YILDIRIM

46-52

…………………………………………………………………………………………………………………….

×