Sayfa Gösterimi : 14199

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016; 18(1)

Anasayfa \ DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016; 18(1)

06
Oca.

 
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi; 2016: 18(1)
Duzce Medical Journal; 2016: 18(1)
 
İÇİNDEKİLER / CONTENTS Sayfa   Page

Tam Metin Full Text

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
 
 
Lateral Epikondilit Tedavisinde Otolog Kan Enjeksiyonunun Etkinliği: Randomize Klinik Çalışma
Effectiveness of autologous blood injection in the treatment of lateral epicondylitis: randomized clinical study
Dilay EKEN GEDİK, Gülseren DOST SÜRÜCÜ, Adem YILDIRIM, Mehmet KARABİBER
1-7
Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of vancomycin-resistant enterococcus colonization at Duzce Universty research and training hospital
Fatma AVCIOĞLU, Asiye ALTINÖZ AYTAR, Elif ÖZTÜRK, İdris ŞAHİN, Emel ÇALIŞKAN
 
8-11
Non-Alkolik Hepatosteatozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Ultrasonografik Olarak Hepatosteatoz Evrelemesi İle İlişkisi
The Relationship of Mean Platelet Volume With Ultrasonographic Hepatosteatosis Staging In Patients With Non-Alcholic Fatty Liver
Mehmet Akif SARICA, Murat İSPİROĞLU, İbrahim Halil TÜRKBEYLER, Hacı Taner BULUT, Erkan ÇAKMAK
12-15
Apendektomi Olgularımızın Demografik Dağılımı Ve Cerrahi Teknik Açısından İrdelenmesi 
Discussion About Demographic Distribution And Surgery Technique Of Our Apendectomy Cases
Mehmet Fuat ÇETİN, Sami DOĞAN
16-17
Düzce Toplum Sağlığı Merkezi Tüberküloz Birimine Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının
Değerlendirilmesi: 2011-2015
Evaluation of Registered Tuberculosis Cases in Düzce Community Health Center Tuberculosis Unit: Between 2011 to 2015
Muammer YILMAZ, Ayşe YILMAZ
18-22
DERLEMELER  / REVIEWS 
 
 
Laringeal Açıdan Vokal Registerler
Vocal Registers From Laryngeal Point
Şahin SARUHAN
23-29
Diyabetik Hastada Kas İskelet Sistemi Sorunları
Musculoskeletal Problems in Diabetic Patients
Şerife Mehlika Kuşkonmaz
30-34
Gebelik Ve Epilepsi
Pregnancy and Epilepsy
Züleyha ERİŞGİN, Mustafa AYYILDIZ
35-41
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS    
Vena Kava Filtre Obstrüksiyonu Ve Tekrarlayan Derin Ven Trombozunun Yatakbaşı Ultrasonografiyle Tespiti
Recurrent Deep Vein Thrombosis and Vena Caval Filter Obstruction Detected by Bedside Ultrasound
Özlem BİLİR, Özcan YAVAŞİ, Tuba DURAKOĞLUGİL, Kamil KAYAYURT, Gökhan ERSUNAN, Asım KALKAN, Barış GİAKOUP
42-44
Giant Bregmatıc Wormian Bones Replacing The Anterior Fontanelle In Two Children
İki Çocukta Anterior Fontanelin Yerini Alan Dev Bregmatik Wormian Kemikler
Şahinde ATLANOĞLU, Suzan ŞAYLISOY, Baki ADAPINAR
45-46
 
 

×