Sayfa Gösterimi : 9943

2009; 11(3)

Anasayfa \ 2009; 11(3)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 11(3)

Volume 11, Issue 3, September 2009

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES Sayfa/Pages

 

Refraksiyon ile Merkezi Kornea Kalınlığı İlişkisi

The relationship between refraction and central corneal thickness

Ayzın Deniz SERTÖZ, Orhan ATEŞ, Metin UÇAR , Serhat VANÇELİK , İbrahim KOÇER , İbrahim İZNULOV

1-4

…………………………………………………………………………………………………………….

Ateş Ölçümünde Dört Farklı Vücut Bölgesinin Karşılaştırılması ve Hasta Tercihinin İncelenmesi

Comparison of Four Different Body Region to Fever Measurement and Investigation of Patient Preference

Arzu İLÇE, Oğuz KARABAY

5-10

…………………………………………………………………………………………………………………….

Üreter Taşları: 146 Olguda ESWL Tedavisi Sonuçları

Ureteral Stones: Results Of ESWL Treatment In 146 Patients

Yaşar BOZKURT, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Sezgin YAĞCI, Murat KAPAN, Hacı Murat ÇAYCI

11-15

…………………………………………………………………………………………………………………….

Serebral Palsi’li Olgularda Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients with Cerebral Palsy

Nuri TASALI, Rahmi ÇUBUK, Kemal ŞAHİN, Mümtaz ÖZARAR, Ayşegül ÇUBUK, Bülent SAYDAM,

Abdulkadir KOÇER

16-20

…………………………………………………………………………………………………………………….

Gaziantep Yöresinde Kronik Öksürük Şikayeti İle Başvuran Çocuklarda Allerjen Dağılımı

Distribution of Allergen Sensitization around Gaziantep Region of the Children with Chronic Cough Complaint

Nilgün Çöl ARAZ

21-27

…………………………………………………………………………………………………………………….

Aile Hekimliği Polikliniğinde Ultrasonografi Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Ultrasonography Usage and Results in Family Practice Outpatient Clinic

İsmail H. KARA, P. Gamze ERTEN BUCAKTEPE, Dr. Özgür ERDEM, Karanfil SITMAPINAR, Bahri YILDIZ

28-32

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tip 1 Timpanoplasti Sonuçlarımız

Type 1 Tympanoplasty Results

Süleyman YILMAZ , Emin KARAMAN, Ender GÜÇLÜ, Hüseyin YAMAN, Nermin AKKAN

33-36

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Berrak Hücreli Akantom: Olgu sunumu

Clear Cell Acanthoma: Case Report

Serdar Cenk GÜVENÇ, Hülya ALBAYRAK, Mehmet Emin YANIK, Ümran YILDIRIM, Ayşe KAVAK

37-38

…………………………………………………………………………………………………………………….

Akut Koroner Sendrom ile Prezente Olan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Olgusu

A Case of Familial Mediterranean Fever Who Was Presented with Acute Coronary Syndrome

Serkan ORDU, Ahmet KAYA, Mesut AYDIN, Gökhan DİNDAR, Hakan ÖZHAN, Mehmet YAZICI

39-41

…………………………………………………………………………………………………………………….

Eozinofilik Sellülit (Wells Sendromu): Olgu Sunumu

Eosinophilic Cellulitis (Wells’ Syndrome): Case Report

Hülya ALBAYRAK, Mehmet Emin YANIK, S. Cenk GÜVENÇ, Oğuz KÜÇÜKÇAKIR, Muzaffer YILDIRIM

42-44

…………………………………………………………………………………………………………………….

Giant Mucus Retention Cyst of the Buccal Space

Bukkal Boşluğun Dev Mukoseli

Orhan Kemal KAHVECI, Mustafa Deniz YILMAZ, Abdullah AYCICEK, Erdogan OKUR, Aylin YÜCEL, Ali

ALTUNTAS

45-47

…………………………………………………………………………………………………………………….

Fakodonezisli Katarakt Olgusunda İris Germe Kancaları ile Lensin Korneaya Asılması

Suspending Anterior Lens Capsule to the Cornea with Iris Retractor Hooks in a Patient with Phacodonesis

Gürsoy ALAGÖZ, Ahmet YALÇIN, Didem SERİN, A. Şahap KÜKNER, Mustafa ELÇİOĞLU, Serdal ÇELEBİ

48-50

…………………………………………………………………………………………………………………….

Genç Yaşta Görülen Mandibular Ameloblastoma

Mandibular Ameloblastoma Which is Seen Young Adult

Beşir ERDOĞMUŞ, Ramazan BÜYÜKKAYA, Ayla BÜYÜKKAYA, Ömer YAZGAN, Sibel YAZGAN,

Burhan YAZICI

51-53

…………………………………………………………………………………………………………………….

DERLEME/REVIEW

 

Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Carbon monoxide Poisoning

Hayati KANDİŞ, Yavuz KATIRCI, Bekir Sami KARAPOLAT

54-60

…………………………………………………………………………………………………………………….

×