Sayfa Gösterimi : 7390

2005; 7(1)

Anasayfa \ 2005; 7(1)

18
Ara.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE TIP DERGİSİ; 2005; 7(1)

 

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

The Effects of Endotracheal Administration of N-Acetylcysteine on the Respiratory Functions

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Düzce’de Allerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Sonuçları

Skin Prick Test Results of Patients with Allergic Rhinitis in Düzce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Behçet Hastalarında Serum Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor Varlığının Araştırılması

Evaluation of Serum Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody in Patients With Behçet’s Disease

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spontan İntraparenkimal Kanama Tedavisi: Konservatif veya Cerrahi Uygulanan 19 Olgunun Retrospektif Analizi

Management of spontaneous intraparenchymatous hemorrhage: Retrospective analysis of 19 cases treated conservatively or surgery

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Akciğerin Kistik Adenomatoid Malformasyonu: Olgu Sunumu

Congenital Cystic Malformation of The Lung: Case Report

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Konjenital diz subluksasyonu ve çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması

Subluxation and Dislocation of the Knee: A Case Report and Review of the Literature

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Epidural Anestezi Sonrası Myastenia Gravis’li Bir Hastada Uzun Süren Hipotansiyon

Hypotension Prolonged in a Patient with Myasthenia Gravis after Epidural Anesthesia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Servikal Omurga Yaralanmalarında Tanı Görüntüleme Yöntemleri

Diagnostic Imaging of Cervical Spine Injuries

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

×