Sayfa Gösterimi : 8685

2009; 11(2)

Anasayfa \ 2009; 11(2)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 11(2)

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES       Sayfa/Pages

 

Relationship between Functional Disability and Bone Loss in Spodyloarthropathy Patients

Spodiloartropatili Hastalarda Fonksiyonel Yetersizlik ile Kemik Kaybı Arasındaki İlişkiler

Lina VENCEVICIENE, Irena BUTRIMIENE, Algirdas VENALIS

1-8

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vitamin B12 Deficiency and Thrombosis

B12 Vitamini Eksikliği ve Tromboz

Irfan YAVASOGLU, Gurhan KADIKOYLU, Bilal ACAR, Zahit BOLAMAN

9-14

………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi

Evaluation of Intoxication Cases Applied to Emergency Department of Kirikkale University Hospital

Turgut DENİZ, Hayati KANDİŞ, Meral SAYGUN, Ünase BÜYÜKKOÇAK, Hüseyin ÜLGER, Ali

KARAKUŞ

15-20

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Pediatrik ürolitiyazis: 342 hastaya ait verilerin değerlendirilmesi

Pediatric Urolithiasis: An Evaluation of 342 cases

Yaşar BOZKURT, Aydın ECE, İlyas YOLBAŞ, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Selvi KELEKÇİ, Ali GÜNEŞ,

Servet YEL

21-25

……………………………………….………………………………………………………………………………………….

Tiroid Nodüllerinde Ultrason Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Ultrasonography Guided Fine Needle Aspiration Biopsies On Thyroid Nodules

Tuba ŞENGÖZ, Rahmi ÇUBUK, Handan KAYA, Erkin ARIBAL

26-32

…………………………………...……………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Yüzde simetrik yerleşimli multipl bazal hücreli karsinom

Symmetric Multiple Basal Cell Carcinoma on the Face

Nurten TURHAN-HAKTANIR, Çiğdem TOKYOL, Abdullah AYÇİÇEK, Yavuz DEMİR

33-37

……………………………………………………………………………………….………………………………………….

Uterus Didelfis Olgusunda Gebelik: Olgu Sunumu

Pregnancy in Uterus Didelfis: A Case Report

M. Erdal SAK, Mustafa KOPLAY, Özgür ÖZKUL, Sibel SAK, Fatma Nur ÇAÇA

38-40

……………………………………………………………………………………………….………………………………….

Dissemine Rekürrent İnfundibulofolikulit Olgusu

A Case of Disseminate and Recurrent Infundibulo-folliculitis

Oğuz KÜÇÜKÇAKIR, Cihangir ALIAĞAOĞLU, Serdar Cenk GÜVENÇ, Mehmet Emin YANIK, Ümran

YILDIRIM, Hülya ALBAYRAK

41-42

……………………………………………………………………………………………………………………………………

DERLEME/REVIEW

Asemptomatik Primer Hiperparatiroidi Hastalarına Endokrinolojik Yaklaşım

Endocrinological Approach to the Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism

Yusuf AYDIN, Gülhan AKBABA, Dilek BERKER

43-46

…………………………………………………………………………………………………………………………………....

YAZARLARA BİLGİ /INSTRUCTION TO THE AUTHORS 47-49

………………………………………………........…………………………………………………………………………..….

×