Sayfa Gösterimi : 8365

2007; 9(3)

Anasayfa \ 2007; 9(3)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tip Fakültesi Dergisi 2007; 9(3)

 

IÇINDEKILER / CONTENTS

ARASTIRMA/RESEARCH

Sayfa/Pages

 

Hastane Personelinde Fekal Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Arastirilmasi

The Investigation Of Fecal Vancomycin Resistant Enterococcus Colonization In Hospital Personnel

Mustafa YILDIRIM, Irfan SENCAN, Sükrü ÖKSÜZ

4-8

…………………………………………………………………………………………………………………….

Migrende Basagrisini Tetikleyici Ve Kötülestirici Faktörler

Precipitating and Aggravating Factors In Migraine Attack

Mehmet YAMAN, Mehmet Kemal DEMIRKIRAN, Serdar ORUÇ

9-13

…………………………………………………………………………………………………………………….

Diyarbakir Ilinde Meydana Gelen Trafik Kazalarinin Incelenmesi

Investigation of Occurrence of the Traffic Accident in Diyarbakir Province

Ismail H. KARA, Karanfil SITMAPINAR, Özgür ERDEM, Metin KAPLAN, Mustafa ALDEMIR

14-19

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Subüreteral Enjeksiyon Uygulamasinin Etkinliginin Prospektif

Arastirilmasi

Prospective Evaluation of the Efficacy of Subureteral Injection in the Management of VUR

H.Kamil ÇAM, M. Ali KAYIKÇI, R.Yavuz AKMAN

20-25

…………………………………………………………………………………………………………………….

Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesinde 1999-2005 Yillari Arasindaki Inflamatuvar Barsak

Hastalikli Olgularinin Degerlendirilmesi

The Evaluation Of Inflammatory Bowel Disease Cases In Dicle University Medical Faculty Hospital

Between 1999 And 2005

Ozan BALAKAN, Veysel KIDIR, Dr. Ali SÜNER, Kendal YALÇIN

26-30

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Interferon Tedavisi Ile Basarili Bir Sekilde Tedavi Edilen Bir Kabakulak Orsiepididimit Olgusu

A Case Report of Mumps Orchiepididymitis Treated Successfully With Alpha Interferon

Erdal PEKER

31-33

…………………………………………………………………………………………………………………….

Inme Sonrasi Gelisen Ilaca Dirençli Jeneralize Nöbetlerde Gabapentin: Olgu sunumu

Gabapentin usage in generalized seizure occurred after stroke: Case report

Abdulkadir KOÇER, Selçuk ATAKAY, Mehmet ERYILMAZ, Süber DIKICI

34-37

…………………………………………………………………………………………………………………….

Üç Kiz Çocukta Hipohidrotik Ektodermal Displazi

Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia in Three Girls

Serpil SENER

38-40

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bir Primer Lenfödem Olgusu

A Case of Primary Lymphedema

Hakan UZUN, Ahmet HAZNEDAROGLU, Nese ERSÖZYAR, Dursun Ali SENSES, Kenan KOCABAY

41-43

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hipotiroidizm Ve Galaktoreli Bir Olguda Yalanci Hipofiz Kitlesinin Medikal Tedavi Ile

Regresyonu

Regression Of Pseudo Hypophysial Mass By Medical Therapy In A Patient With Hypothyroidism And

Galactore

Alptekin TOSUN, Salih TOSUN

44-47

…………………………………………………………………………………………………………………….

×